Les Lions Bleus

D'Cheffen vun den Lions Bleus Joërgang 2017-2018

Gruppeversammlung den 21/09/2013

Beaver

Lara ENGLEBERT (Spitzki), Chef de Colonie
Raphael Flammang (Hawky), Ass. Chef de Colonie
Lena SCHMITT (Elsa), Ass. Chef de Colonie
Nora HEINEN (Jolly), Ass. Chef de Colonie
Mika LORANG (TicTac), Chef de Colonie
Drago DRAGOVIC, Ass. Chef de Colonie
Cédric Peppin, Ass. Chef de Colonie
Maiti LANG (Foxi), Ass. Chef de Colonie

Meute

Adrien FLAMMANG (Bagheera), Chef de Meute
Catherine HEINEN SENDEL (Kaa), Ass. Chef de Meute
Sarah SIMONIS (Raschka), Ass. Chef de Meute
Anne-Marie FRANTZ (Tschill), Ass. Chef de Meute
Harry LAMAMRA (Baloo), Ass. Chef de Meute

Troupe

Manon FISCHER (TAMIA), Chef de Troupe
Aleksis PIRON, Ass. Chef de Troupe
Ketty MAJERUS, Ass. Chef de Troupe
Charel SIMONIS, Ass. Chef de Troupe

Explorer

Max MAJERUS, Responsable Unitéit
Felix REIF, Ass. Responsable Unitéit

Rover

Lex SCHMITT (Atra), Responsable Clan
Eric MACE, Ass. Responsable Clan

Chef de Groupe et adj

Lex SCHMITT (ATRA), Chef de groupe
Manon FISCHER (TAMIA), Chef de groupe adj.