Les Lions Bleus
Mir féiren 100 Joer! Sierf och DU dobäi!
Gruppefoto 20/09/2014
Gruppefoto 20/09/2014

Activités à venir

Montée den 4-5/10/2014 am Home Lions Bleus

04.10.2014 | Activities | Beaver | Wëllefcher | Scouten | Explorer | Cheffen

En neit Scoutsjoër fankt un.Et gët grouss Beaver, Wëllef an Scouten,dèi deen nàchsten Schrëtt op hieremScoutswee maachen. Sou gët aus engemgroussen Beaver e klengen Wëllefchen,aus engem groussen Wëllef chen enklengen Scout an aus engem groussenScout en klengen Explorer.Mell dech also sèier un, … suite

Vizwekend den 18-19/10/2014 zu Bouneweg

18.10.2014 | Scouten | Explorer | Rover

Mir warten Appel zesummensammelen, wàschen, schneiden, hàckselen, kelteren, stérilisèiren an zu gudder letzt den Jus drènken.

Mee daat ass nach net alles.

Aus den Appel gët nët nëmmen frëschen Viiz gemaach, mee och séiss Taarten... gebaack. An fir och an

Den Genoss vun dësen ganzen Leckereien ze … suite

Nouvelles

Verspriechen op der Heedekoeppchen den 12. Abrëll 2014

14.04.2014 | News

De Comité 100 & Comité de gérance vun de Lions Bleus set jidferengem Merci dén zuer Réussite vun dém Dag beigedroen huert. Ech mëngen et huert dén Dag alles gepasst, Organioun, Eiregäscht (Merci dem Heng an dem Sam) sou wéi all eis Invitén déi sech den Dag Zäit geholl hun fier op Bouneweg … suite

Schaffweekend 8.-9.03.2014

10.03.2014 | News

E grousse Merci un all déi, déi um Schaffweekend vum 8.-9. März 2014 deelgeholl hunn. Et wor een vollen Erfolleg. Dir hutt alleguer eng super Aarbecht geleescht, d'Punkten op der Lescht sinn mat vollster Zefriddenheet erleedegt ginn. Den Kascht wor richteg gutt, wat och zum gudden Schaffen … suite

Download Wandrous N° 351
Download Wandrous N° 351 (3,50 MB)
Download Affiche location chalet
Download Affiche location chalet (405 KB)