Actualités Lions Bleus

Samschdeg, 19 Januar 2019

Mir lueden all ons Memberen (Scouten /Guiden, Explorer, Rover, Amicale*), Elteren (Mammen & Pappen), Frënn, Bekannten souwéi les “Amis des Lions Bleus” den 19. Januar 2019 um 18h00 Auer am Home FNEL härzlech an op onsAssembléeGénérale an!De richtegeMoment fir eemol daat lescht Kalennerjoër en Revue passéieren ze loossen!