Les Lions Bleus

Rover

Bei de Rover fanne sech déi Leit zesummen, déi trotz hirem Alter vu 19 bis ... Joer nach ëmmer Spaass um Scoutismus hunn an sech heiansdo mat Gläichgesënnten zesummen treffe wëllen fir eng flott Aktivitéit z'organiséieren.

Si sinn nach op der Schoul oder schon am Beruffsliewen oder bauen schon hir eege Famill op.

Wann's du interesséiert bass fir bei de Rover vun den LIONS BLEUS mat ze maachen, da mell dech bei eis!

Fir weider Informatiounen kanns du eis gären eng Mail schécken oder eis uruffen:

Responsable Clan: Christophe Lampach (Kodiak)
Tel: 691 50 50 57
E-Mail: kodiak@lionsbleus.lu

Activités à venir

Eischt Versammlung fum néien Scoutsjoer den 22. September 2018

22.09.2018 | Beaver | Wëllefcher | Scouten | Explorer | Rover | Cheffen

D’Geschicht vun der Maus Kätti an hirem Kéis…D'Kätti, d'Feldmaus, lieft zu Biermereng amFeld, einfach a gesond vu Weess anHieselnëss me am meeschte vu Kéis. Et krittBesuch vu senger Kusinn Mim aus Clausen.D'Ketti dëscht him deftegt Iessen op, dat demMim awer net apaart schmaacht.D'Mim invitéiert … suite

Rover