Les Lions Bleus
Gruppefoto 20/09/2014
Gruppefoto 20/09/2014

Activités à venir

Montée den 30. September - 1.ten Oktober 2017 am Home Lions Bleus

30.09.2017 | Activities | Beaver | Wëllefcher | Scouten | Explorer | Cheffen

En neit Scoutsjoer fänkt un.Et gët grouss Beaver, Wëllef an Scouten, dèi den nächsten Schrëtt op hierem Scoutswee maachen. Sou gët aus engem groussen Beaver e klengen Wëllefchen,aus engem groussen Wëllefchen en klengen Scout an aus engem groussenScout en klengen Explorer.

Mell dëch sèier un, dats … suite

Nouvelles

Foto online Nepal

04.10.2016 | News

Endlech sin Fotoen online vun dém groussen Camp am Nepal. Kuckt Iech déi flott Fotoen un an deelt déi verschidden Andréck vun onsen Scouten !!!

Fotoen Nepal kucken

suite

Techuana 1965 - 2015

19.02.2016 | News

Félicitation TECHUANA fir dèng 50 Joër :)Fir jiddereen deen schon emol mat dobai wor (egal op Summer oder Wanter)an sëch interessèiert wèi alles entstaanen / opgebaut ginn ass,waat esou gelaaf ass während deenen letzten 50 Joër,kann dann hei eng flott DOKUMENTATION (Bild am Unhang) erwerben / … suite

Download Wandrous N° 365
Download Wandrous N° 365 (5,70 MB)
Download Affiche location chalet
Download Affiche location chalet (405 KB)